Menü

25 Nisan 2015 Cumartesi
Linkler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Aydın Valiliği
TC Kimlik No Öğrenme
Resmi Gazete
Alo 183

  Aile Danışma Merkezleri

Aile Danışma Merkezleri, ailelerin ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik sorunlarla baş edebilmeleri için korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla açılan merkezlerdir.

Söz konusu merkezler, 6 haziran 1997 tarih ve 23011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2828 Kurum Kanunu’nun 3.Maddesinin “e” bendine eklenen 8. Fıkra’ya dayanılarak açılmıştır.

Başvuru ve Hizmetlerden Yararlanma :

Aile Danışma Merkezlerine telefon veya bizzat giderek başvuruda bulunulabilmekte ve verilen hizmetler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Bilgilerin Gizliliği :

Aile Danışma Merkezlerine yapılan başvurular ve verilen hizmetler ile ilgili bilgiler gizlilik prensibine uygun olarak korunmaktadır.

Bu merkezler; aile yaşamını korumak, desteklemek ve sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla aile bireylerine yönelik koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerin yanı sıra rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin de verildiği merkezler olup, 11.09.2001 tarih ve 102 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe giren “Aile Danışma Merkezi Çalışma Esasları Hakkında Yönerge” doğrultusunda hizmetlerini yürütmektedir.

Aile Danışma Merkezlerinde; aile hayatının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla ailenin refahı, mutluluğu ve bütünlüğünün sağlanması, uyumlu aile ilişkilerine katkıda bulunulması, aileyi bir arada tutan bağların kuvvetlendirilmesi, aile üyelerinin kişiliklerinin sağlıklı biçimde gelişmesi, birey olma potansiyellerinin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşama uyumlarının sağlanması, sağlıklı çocuk yetiştirme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile aile sisteminde özgürlük, sorumluluk ve toplumsal değerler arasında bir denge sağlanması amaçlanmaktadır.

Söz konusu merkezlerde bu amaçlara uygun olarak; evliliğe hazırlık, eşler arası uyumsuzluk, tek ebeveynlik, ebeveyn-çocuk ilişkisinden doğan sorunlar, aile içi rol ve sorumlulukların dağlımı, yaşlı ve engelli üyelerin bakımı, boşanma öncesi ve sonrası yaşanan sorunların giderilmesi vb. konularda ailenin kendi kendine yeterli hale gelmesi yönünde mesleki çalışmalar geliştirilerek sürdürülmektedir.

Ayrıca, kadının toplum ve aile içerisindeki statüsünün yükseltilmesine yönelik programların geliştirilmesi, aile içi şiddetin önlenmesi ve 4320 Sayılı “Ailenin Korunmasına Dair Kanun” un gerekli hallerde yaşama geçirilmesi konusunda aile eğitilerek desteklenmekte, rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilerek ailenin toplumsal ve ekonomik değişimi için uyumuna yardımcı olunmaktadır.

Ayrıca, ilgili üniversiteler ya da tam teşekküllü devlet hastaneleri, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları, bu konuda hizmet veren kamu ve özel sektör kuruluşları ile eşgüdüm ve işbirliği yapılarak, panel, seminer, konferans, söyleşi grupları gibi eğitsel destek programları düzenlenmektedir.

Bu hizmetler “Aile Danışma Merkezi Çalışma Esasları Hakkında Yönerge” nin 8.maddesine göre sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, hekim (tercihen aile veya toplum hekimi) ve avukat aracılığı ile verilmektedir.

Bu meslek elemanları aldıkları formasyon çerçevesinde; aile bireylerinin durumlarının incelenmesi, psikolojik özelliklerinin ve sosyal ilişkilerinin belirlenmesi, aile yapılarının ve sorunlarının saptanarak, bunlara dayalı tedavi planının hazırlanması ve uygulanması sürecinde aktif olarak görev almaktadırlar.

Mevcut merkezlerin standardını sağlamak, işleyiş ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan taslak yönetmelik üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Kurumumuzun koruyucu-önleyici yeni bir hizmet modeli olan Aile Danışma Merkezlerinin niteliğinin yükseltilmesi ve hizmet standardının belirlenmesi amacıyla illerdeki merkezlerin çalışmaları izlenerek sonuçları değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede çeşitli tarihlerde hizmetiçi eğitim programları gerçekleştirilmiş olup Aile Danışma Merkezlerinde çalışan tüm meslek elemanlarının aile danışmanlığı alanında sertifika sahibi olmalarına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Duyurular

Haberler

 İl Müdürlüğümüzün Yeni Web Sayfası Hizmete Girmiştir  Huzurevinde Kalan Yaşlılarımız Vali Vekilimiz Sayın Halil CANAVAR’ı Makamında Ziyaret Etti  Aydın Valimiz Sayın Kerem AL’ın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü ” Mesajı  "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Dolayısıyla Valilik Ziyareti  Valimiz Kerem AL’ın Eşi Sayın Beyhan AL Çocuk Evleri Ziyaretine Devam Ediyor

Nöbetçi Eczaneler

Webdesign: cagrikesen - TEKBİM - 2009